styleturk.com müşterilerinin memnuniyetini ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla bazı kişisel bilgileri (isim, yaş, ilgi alanı, e-posta vb.) müşterilerinden talep etmektedir.Siparişlerin en iyi şekilde karşılanması için, işin tamamlanmasına yönelik bilgiler styleturk.com 'de saklanır ve gerektiğinde teslimat sırasında lojistik ve kargo firmalarına aktarılır.

Bunun haricinde kişisel bilgiler kesinlikle 3. şahıslara iletilmemektedir. styleturk.com müşteri bilgilerini yeni satış kampanyaları hakkında bilgi vermek, ürün ve hizmet sunumunu iyileştirmek üzere saklar ve kullanır. styleturk.com sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen epostaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmalarında sadece styleturk.com bünyesinde kullanılmaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda, resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir.Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödemeleriniz sırasında optimum güvenliğin sağlanması için, ödeme trafiğini sağlamada "3D Secure" sistemleri kulanmaktayız. Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örnek : Kredi kart numarası ) styleturk.com tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler aracısız olarak anlaşmalı olduğumuz bankalara aktarılmaktadır. Bilgilerin aktarımı SSL-Tabanlı 128-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

styleturk.com requests some personal information (name, age, area of ​​interest, e-mail, etc.) from its customers in order to increase the satisfaction and service quality of its customers. It is also stored and transferred to logistics and cargo companies during delivery when necessary.

Apart from this, personal information is never transmitted to third parties. styleturk.com stores and uses customer information to inform about new sales campaigns and to improve product and service delivery. This information collected on styleturk.com servers is used only within styleturk.com for periodical campaign studies, organizing special promotional activities for customer profiles and customer classification studies for not sending unwanted e-mails.

Customer information may only be disclosed to the official authorities if this information is requested duly by the official authorities and in cases where it has to explain to the official authorities in accordance with the mandatory legislative provisions in force. Only the customer can access all the information entered by the customer into the system and only the customer can change this information. It is not possible for someone else to access and change this information.

In order to ensure optimum security during your payments, we use "3D Secure" systems to provide payment traffic. The information required for the realization of the payment (Example: Credit card number) is not stored by styleturk.com. This information is transferred to the banks we have contracted without intermediaries. The transfer of information is carried out with SSL-Based 128-Bit encoding.